September 2020

ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. obvešča vse uporabnike daljinskega ogrevanja v mestu Jesenice, da smo v skladu z 18. členom Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 27/2015) izvedli spremembo cene toplotne energije, do katere je prišlo zaradi zvišanja cene toplote za 1,08 % s strani proizvajalca toplote ENOS, d.d., Jesenice in uveljavljanja nove izhodiščne cene toplote po odločbi Agencije za energijo.

Nova cena MWh, ki je za končnega odjemalca višja za 1,08 %, je izpisana v spodnji preglednici in velja od 01.08.2020 dalje.

Tarifna postavka Cena DDV (22 %) Cena z DDV
Variabilni del EUR/MWh 62,05654 € 13,65243 € 75,7090 €
Fiksni del Priklj. moč EUR/kW/mes 1,1289 € 0,2484 € 1,3773 €
Fiksni del Števnina EUR/m2/mes 0,0542 € 0,0120 € 0,0662 €
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti EUR/MWh (Ur.l. RS 96/14) 0,80 € 0,18 € 0,98 €
Prispevek OVE + SPTE (Ur.l.RS, št. 56/2015) EUR/MWh 0,99045 € 0,21789 € 1,2083 €

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581 02 90
 3. E-naslov: info@enosote.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enosote.si
  04 581 02 90

  Vse pravice pridržane. @Enos Ote d.o.o. 2020