Vloge, soglasja, tehnična dokumentacija

Zakonodaja 

Zakonodaja s področja energetike

Splošna zakonodaja

  • Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce Uradni list RS 28/14
  • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS125/04 71/09 22/10 – EZ-D 17/14 – EZ-1
  • NOVI PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli Uradni list 82/2015 z dne 3.11.2015.

Lokalni pravilniki , uredbe, navodila

  • Splošni pogoji za poslovanje z e-računom (pdf datoteka)
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Jesenice, Uradni list  RS 22/2017 z dne .30.6.2017 (veljavna od 15.7.2017 naprej)
  • Tehnične zahteve za graditev vročevodnega sistema in toplotnih postaj (pdf datoteka)
  • Tehnične zahteve za priključitev stavb na distribucijski sistem (pdf datoteka)

Poročila

 

Stopite v stik z nami

  1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
  2. Telefon: (04) 581 02 90
  3. E-naslov: info@enosote.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@enosote.si
04 581 02 90

Vse pravice pridržane. @Enos Ote d.o.o. 2020