Kako se priključim?

Korak 1: Pridobite soglasje za priključitev

Izpolnjeni Vlogi za izdajo soglasja priložite:

 • Projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje,
  toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije itd.),
 • Projekt (PZI) toplotne postaje,
 • Kopijo gradbenega dovoljenja,
 • Dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta (zemljiškoknjižni izpisek ali drugo overjeno dokazilo),
 • Soglasje solastnikov ali stanovalcev v večstanovanjskih objektih,

Projektno dokumentacijo vam lahko izdelamo v ENOS OTE d.o.o. oziroma jo naročite pri projektantih
strojnih instalacij.Vso dokumentacijo nam lahko:

 • osebno dostavite na ENOS OTE d.o.o , Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice v času uradnih ur ali
 • pošljete po pošti na naslov ENOS OTE d.o.o , Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Korak 2: Izvedba strojnih instalacij in nadzor izvajanja del

Na podlagi prejetih dokumentov vam izdamo Soglasje k priključitvi na vročevodno omrežje, čemur
sledi izvedba strojnih instalacij. Delo mora biti opravljeno po projektu, ki ste nam ga predložili za izdajo
soglasja, izvedejo pa ga lahko le za to usposobljeni izvajalci.

Najmanj 14 dni pred začetkom izvedbe del mora investitor na ENOS OTE d.o.o. pisno sporočiti datum,
ko namerava začeti z vgradnjo toplotne postaje, ter z našim podjetjem skleniti tudi pogodbo o nadzoru
izvajanja teh del.

Korak 3: Podpis pogodbe

Strokovnjaki iz našega podjetja bodo priključili vašo napeljavo na vročevodno omrežje. Če po
opravljeni priključitvi v ENOS OTE d.o.o. potrdimo ustreznost vaše napeljave, sledi podpis pogodbe o
dobavi toplote in zapisnika o odjemnem mestu.

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581 02 90
 3. E-naslov: info@enosote.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enosote.si
  04 581 02 90

  Vse pravice pridržane. @Enos Ote d.o.o. 2020