Zgodovina

Sistem daljinskega ogrevanja mesta Jesenice izhaja iz zgodovine razvoja železarske dejavnosti v mestu ter vzporednega razvoja proizvodnje in distribucije toplotne energije. 

Zaradi specifične lege in individualne poselitve po obrobju doline, so razviti tudi drugi načini ogrevanja: na plin (UNP, zemeljski plin), kurilno olje, in seveda na ostala trda goriva (les, premog,…). 

Razvoj vročevodnega omrežja se je začel konec leta 1970, leta 1972 pa je bila stavba gledališča ‘’Tone Čufar’’ že ogrevana s toplotno energijo proizvedeno v Železarni Jesenice.  

Tudi prvi stanovalci večstanovanjskih objektov v ožjem okolišu jeseniške Gimnazije so bili na vročevodno  omrežje priključeni konec leta 1972 in s tem je bila končana tudi prva faza razvoja sistema daljinskega ogrevanja na Jesenicah. 

Z novim načinom ogrevanja je bilo oskrbljenih okoli 850 stanovalcev ( cca. 20.800 m2 stanovanjskih in poslovnih prostorov).  

Ko se je leta 1975 začela intenzivna pozidava naselja Plavž, se je razvoj vročevodnega omrežja lahko nadaljeval. Vse do julija 1975 je kazalo, da bo v Logu I. Krivca zgrajena večja kotlovnica  za toplotno preskrbo  celotnega zahodnega dela Jesenic. Zaradi spremembe energetske strategije pa je bila sprejeta odločitev, da bodo viri za proizvodnjo toplotne energije v energetskem srcu Železarne Jesenice in v letu 1977 je bil nabavljen 42 MW vročevodni kotel na mazut in zemeljski plin, vročevodno omrežje pa so začeli graditi v smeri z vzhoda proti zahodu mesta. 

Razvoj vročevodnega omrežja  v občini Jesenice poteka neprekinjeno vse do danes  (tudi v naseljih Javornik in Koroška Bela) in vročevodno omrežje je dolgo že 30,6 km, število toplotno-izmenjevalnih postaj pa je naraslo na 228.  

Toplotno energijo za potrebe daljinskega ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode proizvaja podjetje Enos d.d., in sicer v objektu Kotlovnica Jesenice na lokaciji bivše železarne za mesto Jesenice ter v kotlovnici na Koroški Beli za potrebe naselij Javornik in Koroška Bela.  

Pretežni del toplote je na obeh lokacijah proizveden z napravami za sočasno proizvodnjo elektrike in toplote (kogeneracija) , manjši del pa z vročevodnimi kotli na zemeljski plin. Kot rezervni energent se uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO).

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581 02 90
 3. E-naslov: info@enosote.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enosote.si
  04 581 02 90

  Vse pravice pridržane. @Enos Ote d.o.o. 2020