Avgust 2022

ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. obvešča vse uporabnike daljinskega ogrevanja v mestu Jesenice, da smo v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 27/2015) izvedli spremembo cene toplotne energije.

 

Cena MWh, je za končnega odjemalca višja za 5,37 % in  je izpisana v spodnji preglednici ter velja od  01.08.2022 dalje.

Tarifna postavka Cena DDV (22 %) Cena z DDV
Variabilni del EUR/MWh 97,1000 € 21,3620 € 118,4620 €
Fiksni del Priklj. moč EUR/kW/mes 1,12890 € 0,24840 € 1,37730€
Fiksni del Števnina EUR/m2/mes 0,05420 € 0,01200 € 0,06620 €
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti EUR/MWh (Ur.l. RS 96/14) 0,80 € 0,18 € 0,98 €
Prispevek OVE + SPTE (Ur.l.RS, št. 56/2015) EUR/MWh 0,99045 € 0,21789 € 1,20830 €

Pravna podlaga za dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, številka 96/2014 in spr.);

Pravna podlaga za variabilni del cene energije: Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 2/2017), Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 57/2013);

Pravna podlaga za fiksni del stroškov daljinskega ogrevanja: Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 33/2017);

Pravna podlaga za OVE+SPTE: Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, številka 56/2015);

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (04) 581 02 90
 3. E-naslov: info@enosote.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enosote.si
  04 581 02 90

  Vse pravice pridržane. @Enos Ote d.o.o. 2020